Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Bezplatný pronájem kompostéru.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 5. 2018

… zájemci o dlouhodobý bezplatný pronájem a s trvalým pobytem ve Sloupně, hlaste se do 30. května 2018 na Obecním úřadě Sloupno.

“Motorkářský dětský den.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 5. 2018

… se uskuteční na sportovním areálu za školkou.

NEDĚLE

3. června 2018 od 14 hod.

“Dětský den s Malina Vrše.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 9. 5. 2018

“Kontejner na nadměrný domovní odpad.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 8. 5. 2018

… jako jsou koberce, linolea, plastový nábytek, … atd. Do kontejneru NEPATŘÍ  NEBEZPEČNÝ ODPAD:  barvy, laky, ropné produkty, pneumatiky, jedy, atd. Domovní odpad dřevěný, kovový, elektr. spotřebiče, sklo prosím umístěte do kontejnerů k tomu určených na sběrném místě za obecním úřadem. Děkujeme.

Kontejner bude přistaven v sobotu 12.  května 2018

od 9 - 10h  u obecního úřadu.

Děkujeme za dodržení pravidel.

“Oznámení o přerušení dodávky vody.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 7. 5. 2018

“Sloupeníček Jaro 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 4. 2018

“Rej čarodějnic a čarodějů 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 29. 4. 2018

“DSO Pocidlinsko - aktuální stav stránek k 26. 4. 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete - ZDE.

“Finanční úřad KHK-daň z nemovitých věcí na rok 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2018

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Sejmuto:   31. 5. 2018

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 4. 2018

… se bude konat v zasedací místnosti OÚ Sloupno,

ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 18 hod.

Všichni jste srdečně zváni.

Bližší informace o programu najdete zde.