Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Oznámení záměru - Směny nemovitostí - pozemků.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 2. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 19.2.2021

Sejmuto: 18.3.2021

“Poplatky za popelnici a psa - 2021.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 5. 2. 2021

“Daň z nemovitosti a silniční daň - termín do 31. 3. 2021.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 13. 1. 2021

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid 19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 8. 1. 2021

Sejmuto: 1. 6. 2021

“Tříkrálová sbírka do 24. ledna - ONLINE.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 11. 1. 2021

Sbírku můžete podpořit odesláním daru

na účet 66008822/0800, VS 77705007 (variabilní symbol je důležitý pro specifikaci - Oblastní charity Hradec Králové).

Zveřejněno: 11. 1. 2021

“Usnesení vlády ČR.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 23. 12. 2020

Čáskta 242/2020
… ze dne 23. prosince 2020

Bližší informace najdete - ZDE.

“PF 2021″

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 23. 12. 2020

“MŠ Sloupno - střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023.”.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 12. 2020

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 20.12.2020

Sejmuto: 28.02.2022

“Obec Sloupno-střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 12. 2020

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno:20. 12. 2020

Sejmuto: 28. 2. 2022

“Schválený rozpočet obce Sloupno na rok 2021.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 12. 2020

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 20. 12. 2020

Sejmuto:  28. 2. 2022

“Usnesení vlády ČR.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 15. 12. 2020

Částka 220/2020

… ze dne 14. prosince 2020

Bližší informace najdete - ZDE.