Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“DEN DĚTÍ.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 5. 2016

Mateřská škola Sloupno,

Obecní úřad Sloupno a Hasiči Sloupno

srdečně zvou všechny děti na velkou oslavu DNE DĚTÍ,

letos nazvanou: “Návštěva vodní říše.”

Zábavné odpoledne plné soutěží a zábavy proběhne

v neděli 29. května 2016 od 14 h

na sportovním areálu za školkou.

Občerstvení zajištěno.

Všichni ( děti, rodiče, babičky,dědečkové, … ) jste srdečně zváni.

“Jak je to s cestovními doklady pro děti.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 5. 2016

Bližší informace o cestovních dokladech dětí najdete zde.

“Oznámení”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 5. 2016

Dne  19. května 2016 jsou z technických důvodů zrušeny úřední hodiny.

“Královéhradecká provozní - vyúčtování.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 3. 5. 2016

Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové předkládá celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015.

Detailní informace o vyúčtování najdete zde.

Zveřejněno:    3.5. 2016

Sejmuto:      20. 5. 2016

“Veřejná vyhláška finančního úřadu.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 28. 4. 2016

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj vydal veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje, že ode dne 29. 4. 2016 do dne 30. 5. 2016 jsou na všech územních pracovištích FÚ pro Královéhradecký kraj zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci  DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Další informace získáte na tomto odkaze.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016.

Vyvěšeno: 28. 4. 2016

Sejmuto:    30. 5. 2016

“Rej čarodějnic a čarodějů 2016.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2016

“Hospodaření obce Sloupno v roce 2015.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 22. 4. 2016

Návrh - závěrečný účet obce Sloupno za rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Sloupno - 2015.

Kontrola vnitrovýkazových vazeb - FIN 12-2015.

Rozvaha Sloupno 12-2015.

Výkaz zisku a ztráty Sloupno 12-2015.

Příloha Sloupno 12-2015-1.

Rozvaha 12-2015 - MŠ.

Výkaz zisku a ztráty 12-2015 - MŠ.

Příloha 12-2015 - MŠ.

Vyvěšeno: 22. 4. 2016

Sejmuto: 8. 5. 2016

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 4. 2016

… se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2016

od 18.00h v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Další info o programu najdete pod tímto odkazem.

“Kontejner na nadměrný domovní odpad.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 4. 4. 2016

V sobotu 9. dubna 2016 od 9 hod

u obecního úřadu

budete mít možnost umístit do přistaveného kontejneru nadměrný domovní odpad (plasty, koberce, linolea, … atd. ). Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad ( barvy, ředidla, kyseliny, autobaterie, pneumatiky, … atd.) , odpad, který je možno umístit do malých sběrných kontejnerů za obecním úřadem (plastové láhve, sklo, papír, … atd ). a odpad, který je možno umístit do oplocenky (elektroodpad, železo).

Děkujeme za vaši ukázněnost.

“Oznámení záměru obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 24. 3. 2016

Obec Sloupno, jakožto výlučný vlastník, v souladu s ustanovení §39 odst. 1) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje záměr

zcizení následujících nemovitostí

* pozemek parcelní číslo 636/3 – ostatní plocha o celkové výměře 1359 m?

* pozemek parcelní číslo 603 – ostatní plocha o celkové výměře 112 m?

Bližší informace najdete pod tímto odkazem.

Vyvěšeno: 25. března 2016

Sejmuto:   21. dubna 2016