Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Čarodějnický rej - Sloupno 2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

“Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Jednotlivé položky, jako:

Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016

1) Obec Sloupno FIN 12-2016

2) Obec Sloupno Rozvaha 12-2016

3) Obec Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12- 2016

4) Obec Sloupno Příloha 12-2016

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ 00653411

6) MŠ Sloupno Rozvaha 12-2016

7) MŠ Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12-2016

8) MŠ Sloupno Příloha 12-2016

… najdete pod níže uvedeným odkazem, kde jsou všechny soubory uloženy.

Jednotlivé položky, výše uvedených nadpisů - stáhnete zde.

Zveřejněno:   25. 4. 2017

Sejmuto:       26. 5. 2017

“Návrh závěrečného účtu svazku obcí Cidlina.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina:

Bližší informace najdete zde.

Zveřejněno:   25. 4. 2017

Sejmuto:        24. 5. 2017

“Návrh závěrečného účtu DSO Pocidlinsko.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko:

Bližší informace najdete zde.

Zveřejněno:  25. 4. 2017

Sejmuto:      24. 5. 2017

“Zápis do MŠ Sloupno na rok 2017/2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 4. 2017

…. bude probíhat od 2. do 4. května 2017

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 4. 2017

… se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017

od 18h v zasedací místnosti

obecního úřadu ve Sloupně

Bližší informace o programu najdete zde.

“Dotazníkové šetření.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 4. 2017

Vážení spoluobčané,

níže naleznete odkaz na dotazník, který se týká možného financování sociální pomoci.

Budeme rádi pokud nám pomůžete jeho vyplněním lépe poznat potřeby v oblasti sociálních služeb.

Za zapojení do průzkumu předem děkujeme.

Obec Sloupno

Hezký den

Karel Půš

On-line dotazník najdete zde.

Město Nový Bydžov a SocioFactor s.r.o. realizuje průzkum dostupnosti a kvality zdravotních a sociálních služeb. Zapojte se i Vy a sdělte nám názory na kvalitu zdravotní a sociální péče ve Městě Nový Bydžov a okolí. Děkujeme.

“Nabídka po podnikatele v gastronomii.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 7. 4. 2017

Dobrý den,

Společná CIDLINA připravuje projekt spolupráce, do kterého by tentokrát ráda zapojila místní podnikatele v oblasti gastronomie. V příloze zasílám pozvánku na úvodní jednání, kde bychom chtěli s případnými zájemci projekt připravit.

Těším se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jana Bitnerová, manažerka

Společná CIDLINA, z.s.

Bližší informace získáte v tomto odkaze.

“Kontejner na nadměrný DOMOVNÍ odpad.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 6. 4. 2017

Kontejner je možné plnit

do pátku 14. dubna 2017.

!!! POZOR !!!  POZOR !!!

Do kontejneru nepatří oleje, pneumatiky, autobaterie, kyseliny, barvy aj. odpad patřící do skupiny nebezpečný odpad. Prosíme spoluobčany o dodržování těchto pravidel.

Můžete zde umístit odpad, který se nevejde do vaší popelnice, jako koberce, plastový zahradní nábytek, linolea, atd. Papír, plasty, textil, sklo je možno uložit do nádob za obecním úřadem. Bio odpad (větve ze stromů) je možno uložit na přistavený vlek OÚ, kovy a elektroodpad lze umístit do oplocenky za budovou OU.

“Dětský maškarní karneval.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 3. 2017

Fotky najdete na tomto odkaze.