Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Náborová kampaň Policie ČR.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 11. 6. 2019

… být policistou je výzvou i šancí.

Největší zaměstnavatel v zemi hledá posily i na Královéhradecku.

Bližší info najdeš pod tímto odkazem.

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 5. 6. 2019

… se koná ve čtvrtek 13. června 2019

od 18.00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Sloupno

Předpokládaný program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba orgánů

4. Kontrola usnesení

5. Rozpočtová opatření

6. Schválení účetních závěrek obec a MŠ a závěrečného účtu obce

7. Schválení prodeje majetku a daru

8. Různé

9. Diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno:  5. června 2019

Sejmuto: 13. června 2019

“Fit park Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 5. 2019

“DEN DĚTÍ s BRUMÍKEM.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 5. 2019

“Návrh Závěrečného účtu obce Sloupno za rok 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 5. 2019

Bližší informace najdete ZDE.

Zveřejněno:  20. 5. 2019

Sejmuto:  30. 6. 2019

“Seminář ke kotlíkovým dotacím.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 5. 2019

Dobrý den,

dne 12. 6. 2019 od 16 hod. se uskuteční v Jiráskově divadle v Novém Bydžově seminář k dotačnímu programu Královéhradeckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace).

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci „kotlíkových dotací“ v Královéhradeckém kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří budou „kotlíkové dotace“ přímo administrovat.

Zahájení výzvy: předběžný datum 11. 9. 2019

Hezký den.

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS.

“Dětský maškarní bál - fotky.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 7. 5. 2019

Další fota najdete - ZDE.

“Rej čarodějnic a čarodějů.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2019

“Info - ZŠ Karla IV., Nový Bydžov”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 24. 4. 2019

Vedení školy chce opět obnovit 2denní výstavu během pouťových radovánek - letos to vychází na termín 10.8. - 11.8.2019. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo je zručně nadaný a chtěl by ukázat své výrobky či prodat, kontaktujte prosím:

p.Kmínkovou na tel. č. 737 308 047

nebo paní zástupkyni Mgr. Janu Syřišťovou - email: syristova@karlovka.cz,tel. 495 490 330.

Vystavovatelé mají ve škole prostory zdarma.

Zároveň bych Vás jménem školy a členů SRPŠ pozvala na KARLOVU JÍZDU, která se koná 18.5.2019 - prezentace od 8 do 9 hod. - bližší informace naleznete v příloze.

Hezký den.

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS.

referentka, odbor výstavby a životního prostředí

“Informace k volbám do Evropského parlamentu.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 10. 4. 2019

… které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019.

Bližší info najdete - ZDE.

Vyvěšeno:  9. 4. 2019

Sejmuto:  25. 5. 2019