Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Lampionový průvod a zamykání Cidliny.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 17. 9. 2020

!!!  AKCE SE RUŠÍ  !!!

… z technických důvodů.

“Moštárna Sloupno - info.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 9. 2020

Vzhledem k vládním opatřením a nastalé situaci nebude pro letošní podzim 2020 moštárna ve Sloupně v provozu.

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 9. 9. 2020

… se koná ve čtvrtek 17. září 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Bližší informace k zasedání a program najdete - ZDE.

“Volby do zastupitelstva kraje.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 8. 2020

Vyvěšeno: 14. srpna 2020

Sejmuto: 3. října 2020

“Schválený závěrečný účet obce Sloupno 2019.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 8. 2020

Zde máte jednotlivé položky závěrečného účtu obce Sloupno za rok 2019.

Zveřejněno: 19. 6. 2020

Sejmuto:  30. 6. 2021

“Zpráva o výsledku kontroly z MV.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 6. 2020

Vyvěšeno: 26. 6. 2020

Sejmuto: 20. 7. 2020

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 11. 6. 2020

“Pozor na platnost občanského průkazu.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 10. 6. 2020

“Pozvánka na návštěvu zámku ve Sloupně.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 4. 6. 2020

“Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2019.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 5. 2020

0) Návrh Závěrečný účet - Obec Sloupno 2019

1) FIN 12/2019 - Obec Sloupno

2) Rozvaha 12/2019 - Obec Sloupno

3) Výkaz zisku a ztráty 12/2019 - Obec Sloupno

4) Příloha 12/2019 - Obec Sloupno

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2019

6) Rozvaha MŠ Sloupno 2019

7) Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloupno 2019

8) Příloha MŠ Sloupno 2019

9) Finanční vypořádání s KÚ KHK MŠ Sloupno 2019

Vyvěšeno: 12. 05. 2020

Sejmuto:  30. 06. 2020