Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Velká oslava dne dětí ve Sloupně.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 17. 5. 2017

“Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2016.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 5. 2017

Královéhradecká provozní, a.s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Pro kalendářní rok 2016

Bližší informace najdete pod tímto odkazem.

Zveřejněno: 12. 5. 2017

Sejmuto:      31. 5. 2017

“Veřejná vyhláška Finančního úřadu.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 5. 2017

Zveřejněno: 28. 4. 2017

Sejmuto:     30. 5. 2017

“Závěrečný účet Mikroregionu Novobydžovsko.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 28. 4. 2017

Bližší informace získáte - ZDE.

Zveřejněno:   28. 4. 2017

Sejmuto:        26. 5. 2017

“Čarodějnický rej - Sloupno 2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

“Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Jednotlivé položky, jako:

Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016

1) Obec Sloupno FIN 12-2016

2) Obec Sloupno Rozvaha 12-2016

3) Obec Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12- 2016

4) Obec Sloupno Příloha 12-2016

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ 00653411

6) MŠ Sloupno Rozvaha 12-2016

7) MŠ Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12-2016

8) MŠ Sloupno Příloha 12-2016

… najdete pod níže uvedeným odkazem, kde jsou všechny soubory uloženy.

Jednotlivé položky, výše uvedených nadpisů - stáhnete zde.

Zveřejněno:   25. 4. 2017

Sejmuto:       26. 5. 2017

“Návrh závěrečného účtu svazku obcí Cidlina.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina:

Bližší informace najdete zde.

Zveřejněno:   25. 4. 2017

Sejmuto:        24. 5. 2017

“Návrh závěrečného účtu DSO Pocidlinsko.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko:

Bližší informace najdete zde.

Zveřejněno:  25. 4. 2017

Sejmuto:      24. 5. 2017

“Zápis do MŠ Sloupno na rok 2017/2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 4. 2017

…. bude probíhat od 2. do 4. května 2017

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 4. 2017

… se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017

od 18h v zasedací místnosti

obecního úřadu ve Sloupně

Bližší informace o programu najdete zde.