Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Výstava školek a škol na zámku ve Sloupně.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 7. 2017

Zveme všechny spoluobčany na zámek do Sloupna.

Zde probíhá výstava prací žáků škol a školek. Návštěvníci se mohou stát i porotci a vybrat nejlepší vystavovaný výtvor.

Výstava trvá do 27. srpna 2017.

“Závěrečný účet Obce Sloupno za rok 2016.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 6. 2017

Jednotlivé položky, jako:

Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016

1) Obec Sloupno FIN 12-2016

2) Obec Sloupno Rozvaha 12-2016

3) Obec Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12- 2016

4) Obec Sloupno Příloha 12-2016

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ 00653411

6) MŠ Sloupno Rozvaha 12-2016

7) MŠ Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12-2016

8) MŠ Sloupno Příloha 12-2016

… najdete pod níže uvedeným odkazem.

Bližší informace najdete pod tímto odkazem.

Zveřejněno:   30. 6. 2017

Sejmuto:

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 6. 2017

… se koná

!!!  v pátek 23. června 2017  !!!

od 18.00 hod

v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Bližší informace o programu zasedání najdete zde.

“Rozpočtové opatření č. 5-2017 Sloupno.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 31. 5. 2017

Bližší informace najdete zde.

Vyvěšeno: 31. 5. 2017

“Oslava dne dětí - fotky.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 29. 5. 2017

V neděli dne 28. května 2017 proběhla na hřišti za školkou již tradiční oslava dne dětí. Pro letošní rok oslava proběhla v duchu bezpečnosti. Fotky z krásného slunečného dne můžete najít pod níže uvedeným odkazem:

Fotky z dětského dne si prohlédnete - ZDE.

“Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko - schválené dokumenty.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 27. 5. 2017

Bližší informace o schválených dokumentech a možnost si je prostudovat najdete pod tímto odkazem.

“Rozpočtové opatření č. 4/2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 5. 2017

Zveřejněno: od 12. 5. 2017

“Rozpočtové opatření č. 3/2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 28. 4. 2017

Zveřejněno: od 28. 4. 2017

“Čarodějnický rej - Sloupno 2017 - fotky.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2017

Fotky z akce najdete pod tímto odkazem.

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 4. 2017

… se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017

od 18h v zasedací místnosti

obecního úřadu ve Sloupně

Bližší informace o programu najdete zde.