Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

SDH Sloupno

Krátce něco z historie.

Roku 1893 v měsíci dubnu svolal místní starosta obce Josef Klika uvědomělé členy obecního zastupitelství ve Sloupně k poradě o založení sboru dobrovolných hasičů ve zdejší obci. Pan Josef Klika zaopatřil stanovy, svolal schůzi na den 15.5.1893 a v ní byly jednotlivé články propočítány, prozkoumány, sepsány. Dle vynesení c.k. okres. Hejtmanství v Novém Bydžově ze dne 21.7.1893byly stanovy schváleny základem zmocnění c.k. místodržitelství ze dne 2.7.1893 čís. 75.978. Sbor dobr. Hasičů ve Sloupně měl tudíž v r. 1893 čin. Členů 24 a přispívajících 77.
Dne 18.června 1893 zakoupila obec Sloupno ze svých prostředků čtyřkolovou stříkačku se strojem ssacím, soustavy dvoukuželové s klapkovými zámyčkami, s patentním přístrojem proti zamrznutí zámyček, s měděným větrníkem, regulátorem ssacím, s dvěma mosaznými cylindry, s dvěma písty kovovými, předním a zadním sedadlem polštářovým, navijákem na hadice s příslušenstvím, dvě vkusné svítilny, nápis „Obec Sloupno 1893“, vše za smluvenou cenu 785 zl.

Od té doby uplynulo v řece Cidlině mnoho vody. Sbor prošel za ta léta různými zkouškami a útrapami, vždy ale čestně plnil své poslání. Nápis na naši zástavě (Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci) nás k tomu zavazuje. V současné době žije sbor bohatou sportovní a kulturní činností. K 1. 1. 2017 registrujeme 95 členů, z toho 52 mužů, 15 žen, 28 dětí.

  • Starosta SDH: Kofránek Martin, tel.: 736132260
  • 1. náměstek starosty: Hlaváček Ladislav, tel.: 724076948
  • 2. náměstek starosty: Lacko Jiří, tel.: 731240866
  • Velitel SDH: Čapek Miroslav, tel.: 737 601 220
  • Zástupce velitele SDH a vedoucí mládeže: Jelínek Roman, tel.: 603 962 540
  • Jednatel SDH: Čapková Marie
  • Hospodář SDH: Půšová Jitka
  • Preventista: Jiří Štefan, tel.: 604 873 694

Sbor má i vlastní internetové stránky: http://sdhsloupno.tode.cz/