Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 3. 6. 2021

… se bude konat v pátek 11. června 2021

od 19 hodin

v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Bližší informace najdete o programu najdete - ZDE.

“Oznámení záměru obce.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 5. 2021

… pokračovat v

nájmu obecní prodejny potravin č.p. 47 ve Sloupně.

Oznámení záměru obce najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 26.5.2021

Sejmuto: 11.6.2021

“Veřejná vyhláška Krajského úřadu KHK.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 13. 5. 2021

… Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období únor 2018 – duben 2021.

Bližší informace najdete - ZDE.

¨

Vyvěšeno: 13.5.2021

Sejmuto: 1.6.2021

“Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2020.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 4. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 30.4.2021

Sejmuto: 31.5.2021

“Ukončení mimořádných veterinárních opatření Zábědov a Chudonice.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 4. 2021

… k 30.4.2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 30.4.2021

Sejmuto: 17.5.2021

“Ukončení mimořádných veterinárních opatření - Vysoké Veselí.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 29. 4. 2021

… k 29.4.2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 29.4.2021

Sejmuto: 17.5.2021

“Informace k platbě daně z nemovitosti.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 4. 2021

Bližší informace k platbě najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 21.4.2021

Sejmuto: 2.5.2021

“Nařízení státní veterinární správy.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 3. 4. 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj…

… nařizuje tato mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy

… na základě výskytu nebezpečné nákazy:

… v katastrálním území Vysoké Veselí (7882350),

(okres Jičín) v Královéhradeckém kraji.

… v katastrálním území Kosičky (669849)

(okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

… v katastrálním území Luková nad Cidlinou (689009) a Kosičky (669849)

(okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

Bližší informace o opatřeních vztahujících se k jednotlivým místům výskytu, včetně délky opatření najdete níže:

Výskyt - Vysoké Veselí ( Sloupno je v pásmu dozoru )

Výskyt - Kosičky ( Sloupno je v pásmu dozoru )

Výskyt - Luková nad Cidlinou a Kosičky ( Sloupno je v pásmu dozoru )

“Veřejná vyhláška Krajského úřadu KHK.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 4. 2021

… Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Veřejná vyhláška Oznámení o vydání, zveřejnění a úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1-4.

Bližší informace najdete - ZDE.

Zveřejněno: 1.4.2021

Sejmuto: 20.4.2021

“Nařízení státní veterinární správy !!!”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 3. 2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS), …. nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území  Zábědov (707210) a Chudonice (707198) ( okres Hradec Králové ) v Královéhradeckém kraji.

Doba trvání opatření  …. v ochranném pásmu ( kam spadá i obec Sloupno ) mohou být opatření zrušena, jestliže uplynulo nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy … a pokud na základě výsledku  posouzení rizik budou dle potřeby provedeny klinické kontroly a odběry vzorků …

Bližší informace o nákaze a o povinnostech drobných chovatelů v katastru obce Sloupno najdete - ZDE.

Zveřejněno: 19.3.2021

Sejmuto: 9.4.2021