Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Návrh využití zámku

Pro podrobné a aktuální informace navštivte

Internetové stránky Zámku SLOUPNO

Objekt zámku je umístěn v obci Sloupno, která leží 2km severně od Nového Bydžova směrem na Skřivany v Královéhradeckém kraji, vzdálena od Hradce Králové přibližně 22km.

Zámek je jednopatrová, z části podsklepená budova na půdoryse širokého písmene H. Vstup do objektu je vjezdovými vraty s portály ze západní a východní strany.

Koncepce využití objektu vychází z faktu, že se jedná o významnou kulturní památku vyjímečné hodnoty. Při volbě využití i návrhu dispozičních úprav se vychází v prvé řadě, že stavebně historického průzkumu a odborných konzultací s památkovým ústavem. Obec jako majitel objektu navrhuje variantu , která bude sloužit široké veřejnosti jako kulturní, zájmové a školící centrum.

Objekt je památkově chráněný a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Číslo rejstříku ÚSKP 21461/6-697. Kulturní památkou uznán od 3.5.1958.

S přihlédnutím k umístění objektu, jeho historickému a kulturnímu dědictví obec Sloupno navrhuje využití následovně:

1.podzemní podlaží
Sklepení zámku využít jako technické zázemí celého objektu, případně pro expozice v atraktivních sklepních prostorách.

1.nadzemní podlaží
V přízemí objektu obnovit původní kapli dle dostupných spisů a vzpomínek pamětníků. Kaple by sloužila široké veřejnosti pro příležitostné bohoslužby, křtiny, svatby, pohřby, vítání občánků a jiné slavnostní události. Ostatní prostory využít jako klubovny, školící středisko, šatnu, bufet(čajovnu), kanceláře správy zámku. Školící středisko by sloužilo občanům k prezentacím, školením a zájmovým činnostem. Občané regionu mají v současnosti minimální zázemí pro své vzdělávání a seberealizaci.

2.nadzemní podlaží
V druhém nadzemním podlaží v bývalé letní jídelně, největší zámecké místnosti 223 (84m2) zřídit přednáškový a zasedací sál s možností pořádání koncertů, přednášek a společenských rautů. Ostatní prostory využít pro prezentaci kulturního a historického dění regionu. Každá obec regionu by zde měla důstojný a veřejně přístupný prostor pro svou prezentaci. O část výstavních prostor projevil zájem KVH Nový Bydžov pro expozici vojenské historie. Do prostor zámku by se mohl částečně přemístit rozsáhlý depozitář muzea v Novém Bydžově.
Obec Sloupno počítá v případě realizace projektu se správou a zajištěním obsluhy objektu. Přínosem pro obec a region je vznik nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání. Vzhledem k významu památky se dá předpokládat se zvýšením návštěvnosti regionu a s tím spojený ekonomický přínos v oblasti služeb.