Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sloupno

Obec Sloupno leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, asi dva kilometry od Nového Bydžova na pravém břehu Cidliny. Sloupno patří ke středně velkým obcím. Při řece Cidlině je rozložena starší část obce. Novější části obce zabírají výše položená území západně od řeky. Jméno obce “Sloupno” vzniklo od obecného podstatného jména “slup” - koš na chytání ryb. Obec má 428 obyvatel, leží v nadmořské výšce 228 m a katastrální výměra je 4,28 km². Obcí s rozšířenou působností a pověřenou obcí je město Nový Bydžov.

Mapa CR

Nejvýznamnějsí památkou obce je místní zámek. Historie zámku Sloupno začíná v roce 1687, kdy dal Opat Tomáš Sartorius přestavět renesanční tvrz v barokní zámek, letní sídlo benediktinů, sloužící i správě sloupenského statku. Kolem roku 1730 zdejší zámek často navštěvoval proslulý architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl za opata Benna I. Löbla roku 1748 zámek přestavěn barokně. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech probíhá jeho rekonstrukce na které se podílí její vlastník, obec Sloupno, v součinnosti s OS Pocidliní. Díky tomu, můžete v zámku navštívit řadu výstav, nebo se zúčastnit některé z konaných akcí.


Aktuálně:

“Změny ve vydávání občanek a pasů.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 6. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, platné od 1.7.2018.

“DSO Pocidlinsko - atuální stav.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 5. 2018

… k 21. 5. 2018

Bližší informace najdete zde.

“Bezplatný pronájem kompostéru.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 21. 5. 2018

… zájemci o dlouhodobý bezplatný pronájem a s trvalým pobytem ve Sloupně, hlaste se do 30. května 2018 na Obecním úřadě Sloupno.

“Královéhradecká provozní-vyúčtování 2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 2. 5. 2018

Vyúčtování ceny vodného a stočného 2017.

Bližší informace najdete zde.

“Sloupeníček Jaro 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 4. 2018

“Rej čarodějnic a čarodějů 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 29. 4. 2018

“Schválený závěrečný účet obce Sloupno za rok 2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete níže:

0) Schválený závěrečný účet - Obec Sloupno 2017.

1) FIN12-2017-Sloupno

2) Rozvaha12-2017-Sloupno

3) Výkaz zisku a ztráty 12-2017 Sloupno

4) Příloha 12-2017-Sloupno

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ: 00653411 za rok 2017

6) Rozvaha MŠ Sloupno 2017

7) Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloupno 2017

8) Příloha MŠ Sloupno-2017

9) MŠ Sloupno-finanční vypořádaní dotací 2017

Vyvěšeno:  26. 4. 2018

Sejmuto:    30. 6. 2019

“Rozpočtové opatření č.09/2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete zde.

Vyvěšeno: 26. 4. 2018

Sejmuto:  28. 2. 2019

“DSO Pocidlinsko - aktuální stav stránek k 26. 4. 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete - ZDE.

“Finanční úřad KHK-daň z nemovitých věcí na rok 2018.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 4. 2018

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Sejmuto:   31. 5. 2018