Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Významné osobnosti

Doba temna | Osídlení sloupna | Historie obce | Sakrální památky | Elektrifikace obce

Osobnosti, které se narodili ve Sloupně, nebo zde nějaký čas pobývali a vynikli z průměru je mnoho. Najde se jistě dost osob, které dělaly čest svému jménu i obci. Sestavit žebříček popularity osobností, které mají něco společného se Sloupnem je téměř nemožné a proto se zmíním jen o několika málo, kteří vzešli ve veřejné povědomí, byli vzorem pro ostatní a pobývali v obci Sloupno. Taky by se našlo mnoho lidí který byli opakem, byli ostudou společnosti, soudně stíhány a dokonce jsou známi i případy, kdy sloupenský občan skončil v rukou kata.
Celosvětově uznávaný Jan Amos Komenský se nějaký čas ukrýval na sloupenském panství, v renesanční tvrzi před svým odchodem do Polského exilu. Když se pro neustávající úklady, protivenství i pronásledování musel vzdát ochrany Žerotínovy, přijal vděčně pohostinství na statcích pana Jiřího Sádovského ze Sloupna .Dočasný útulek poskytli Komenskému synové majitele panství Jindřicha Materny z Květnice a na Přítoce Jan a Jiří. Komenský v době skrývání velmi strádal a měnil často místa úkrytu.

Jan Amos Komenský

Druhou ve světě známou a uznávanou osobností byl pomolog Josef Eduard Proche zakladatel českého ovocnářství. Narodil se 13. prosince 1822 v Novém Bydžově. Po přerušovaných studiích na gymnáziu nastoupil do učení do obchodního zahradnictví a jeho zamilovaným oborem se stala pomologie. Ve Sloupně založil vlastní ovocnou školku, na pozemku Pomník významné osobnosti obce před hřbitovemvypěstoval přes 1000 odrůd a spolupracoval se známými pomology nejen z Vídně, Německa, Ukrajiny, ale i ze zámoří. Jablko vypěstované roku 1894 neslo název Libernáč sloupenský. Tímto názvem zviditelnil název své domovské obce. Jablko bylo bledě žluté se slabě rudými tečkami. Ovocnářský šlechtitel vypěstoval mnoho odrůd jabloní, z nichž například dvě jablka pojmenoval po známé spisovatelce “Božena Němcová” a po jejím synovi “Jaroslav Němec”. Proche byl zřejmě nejslavnějším občanem Sloupna, přestože se mu v rodné vlasti nedostalo takového uznání jakého dosáhl ve světě a jeho jméno je v Čechách téměř zapomenuto. Zemřel ve Sloupně měsíc před svými šestaosmdesátými narozeninami dne 12. 11 1908. Roku 1958, kdy si občané obce a ovocnáři připomínali padesát let od jeho smrti, mu byl postaven a slavnostně odhalen pomník před místním hřbitovem, kde je pochován se svou manželkou. Odhalení pomníku se zúčastnili místní obyvatelé, zástupci kraje a mnoha ovocnářských organizací. Plastika pomníku je dílem Karla Bělohradského. Přečtěte si publikaci o J. E. Prochem, zpracovanou u příležitosti připomenutí 100 let úmrtí panem Pavlem Draštíkem.

Hrobka J.E.Procheho a jeho choti

Ve Sloupně se dne 5. 7. 1796 narodil populární a uznávaný hudební skladatel a kapelník Josef Hnojil. Působil hlavně na Moravě, kde v Brně 20. listopadu 1852 zemřel. Zaměřoval se zejména na skladatelskou, dirigentskou, pedagogickou činnost. Byl uznáván jako hudebník a specialista na kulturní činnost.

Nějaký čas pobýval v obci PhDr. Václav Vojtěch, skřivanský rodák, účastník Byrdovy expedice k jižní točně v létech 1928 až 1930. Václav Vojtěch se narodil 28. listopadu 1901 ve skřivanské myslivně. Po absolvování bydžovského gymnázia, kde v roce 1919 maturoval a studiích na Karlově univerzitě, pracoval v zemském archívu v Praze. Doktor Vojtěch byl posedlý cestováním a dobrodružstvím a stal se prvním Čechem, který stanul v Antarktidě. Václav Vojtěch byl i prvním Čechem oceněným Kongresem USA. Zlatá medaile Kongresu USA mu byla udělena 24. května 1930. Stejné pocty se dostalo 18 cizincům včetně bývalého českého presidenta Václava Havla. V součastné době bychom ve Sloupně těžko hledali menší chaloupku, která stávala v místech kde se stále říká v Chaloupkách a ve které nějaký čas pobýval Václav Vojtěch společně se svou manželkou Boženou, rozenou Čapkovou před svou první a poslední velkou cestou do světa ledu a mrazů. Velká studentská láska, proti které byli Vojtěchovi rodiče a z které se narodil 26. listopadu 1926 syn Václav, však dlouho nevydržela. Manželství brzy začalo skřípat, první nedorozumění přecházelo v hlubší nesoulad, který způsoboval rozdíl povah obou partnerů. To mělo za následek, že velká studentská láska skončila 8. dubna 1932 rozvodem.

Doba temna | Osídlení sloupna | Historie obce | Sakrální památky | Elektrifikace obce