Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Sakrální památky

Doba temna | Osídlení sloupna | Významné osobnosti | Historie obce | Elektrifikace obce

Přesto, že sloupenské panství vlastnila a obhospodařovala po mnoho dlouhých let církev nedochovaly se v obci žádné církevní památky. Nebylo jich v obci mnoho, ale v součastné době není v podstatě žádná.

U Vobořilových stával dřevěný kříž, který původně stál u obecní školy, ale když si občané postavili boží muka kamenná přemístili kříž na konec návsi. Kříž nesoucí letopočet 1828 byl silným větrem s vichřicí dne 3. února 1928 poražen. Někteří občané se dali dohromady a za zničený kříž postavili nový. O rok později, 23. června 1929 byl vysvěcen. Z Nového Bydžova šlo procesí v jehož čele šlo šest kněží z Nového Bydžova a okolí. Celého aktu využila lidová strana k volební agitaci. Účast lidovců byla veliká, sloupenští občané se zúčastnili pouze jako přihlížející diváci. Kolem kříže byl nízký plůtek a okolní prostor tvořila kvetoucí zahrádka a okolí bylo udržováno v čistotě.

Boží muka před místní školou

Nedochovaly se Boží muka u školy, které byly rozbity a použity na zpevnění místní cesty k lesu. Ani kamenný kříž, který stál uprostřed hřbitova se nedochoval do dnešních dnů, ten údajně bránil odvozu smetí ze hřbitova. Co jen trochu souviselo s církví bylo za vlády komunistu v obci odstraněno a zničeno. Ztráta církevních a uměleckých památek v obci, které byly i odkazem předků, je nenahraditelná. Ničení církevních památek bylo systematicky prováděno na příkaz a pod dohledem komunistické strany, která měla v obci silné zastoupení.

ZvoničkaRekvizice mědi a mosazi za první světové války se nevyhnula ani zvonům. Zvony na obecní zvonici i na zámku byly sundány vojskem a odeslány na výrobu děl. Zvonek ve štítu márnice na hřbitově byl starostou obce Aloisem Kofránkem se souhlasem hrobníka na hřbitově zakopán. Po válce byl ze země vyjmut a přišel na sloupovou zvoničku u školy. Zvonička u školy pocházela z roku 1846. Její stav se vlivem stáří a působení povětrnostních vlivů zhoršoval a hrozila spadnutím, proto byla v roce 1926 opravena a opatřena novou stříškou. V době druhé světové války došlo i na poslední zvon v obci a byl ze zvoničky sundán. Při této akci se seběhlo několik místních občanů a smutně přihlíželo. Ani tato památná zvonička se nedochovala do dnešních dnů a vzpomínají na ní jen nejstarší pamětníci. Přesto, že zvonička mohla zdobit obec po mnoho dalších let, byla odstraněna a na její místo instalovány agitační, vývěsní tabule Národní fronty.

Dřevěný kříž, který nechal postavit správce velkostatku pan Jiří Hovad uprostřed polí za tratí, stojí dodnes u polní cesty do Starého Bydžova. Je to v podstatě jediná sakrální památka, která se na katastrálním území obce dochovala do dnešní doby, je však otázkou času, jak dlouho vydrží odolávat povětrnostním vlivům bez řádné údržby.

Dřevěný kříž v polích

Doba temna | Osídlení sloupna | Významné osobnosti | Historie obce | Elektrifikace obce