Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Osídlení Sloupna

Historie obce Sloupno | Doba temna | Významné osobnosti | Sakrální památky | Elektrifikace obce

Mapka osídlení Sloupna

1. Zámek, 2. Kočárovna, 3. Stodoly, 4. Chlévy, 5. Pivovar, 6. Škola, 7. Ovčín, 8. Stará tvrz – pozůstatky, 9. Náves, 10. Malá náves, 11. Chmelnice, 12. Pelikánka, 13. U zámku ,14. Zahrada, 15. Za stodolami -Walma, 16. Za ovčínem, 17. Za váhou, 18. Za hospodou, 19. Splav, 20. Cidlina, 21. Luka

Historie obce Sloupno | Doba temna | Významné osobnosti | Sakrální památky | Elektrifikace obce