Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Mateřská škola Sloupno

Fotografie ze společných akcí MŠ

MŠ SLOUPNO

Kontakty:

webové stránky školy: www.mssloupno.cz

e-mail školy: mssloupno@seznam.cz

Adresa: MŠ Sloupno 69, Smidary 503 53

Telefon: 495493361

IČ: 70993505

Datová schránka školy: 6wskzaa

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Tauchmanová

Školní vzdělávací program školy: „Objevujeme svět“ + roční projekty

BAREVNÝ ROK S PASTELKOU

DLOUHODOBÉ CÍLE:

orozumění druhým ( chápat a naslouchat potřebám druhého)

A ktivní přístup (zapojovat se do společných činností)

S oudržnost (být přátelský, učit se laskavosti)

T olerance k ostatním (naslouchat druhým a snažit se je pochopit)

E stetické cítění (vnímat prostředí okolo sebe)

L áska k přírodě (poznávat a chránit přírodu)

K amarádství (navazovat vztahy a rozvíjet tyto vztahy)

A sertivita (dokázat ve slučnosti prosadit svůj názor)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

probíhá vždy první týden v květnu.

Mateřská škola přidružuje: Školní jídelnu, která vaří pro mateřskou školu + pro místní důchodce a cizí strávníky.

INFORMACE OHLEDNĚ VAŘENÍ PRO MÍSTNÍ DŮCHODCE

Místní důchodci mají možnost odebírat obědy v mateřské škole v čase od 11,00 do 11,15 hodin. (4,- Kč na jeden oběd přispívá obec)

Charakteristika školy

Mateřská škola je trojtřídní.

I. třída – speciální pro děti s kombinovaným postižením

II. třída – běžná s integrací dětí s handicapem

III. třída – běžná s integrací dětí s handicapem

Mateřskou školou od roku 1993 prošla řada dětí s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým i zrakovým postižením a my jsme pyšni na to, že jsme jim mohli v začátcích pomoci. Tato práce naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život!!!

Speciálně pedagogická péče – viz. webové stránky školy

Motto školy: „každý jsme jiný, ale všichni budeme šťastní………“

Nadstandardy školy:

* speciálně pedagogická péče – Metoda dobrého startu, Rozvoj jazykových dovedností dle Elkonina

- Anglický jazyk

- „Šikulové“ – kroužek výtvarně-pracovní

- „Rošťáci“ – kroužek tanečně-pohybový

- „Flétnička“

- „Judo“

- „Jóga“

* Logopedie – zaměřujeme se na prevenci logopedických vad – formou jazykových chvilek, individuální logopedie

* plavecká výuka

* školy v přírodě

* exkurze, výlety

* kulturní akce – divadla, kina

* ekologická výchova

* turistické akce - „Putování za barvami“

* spaní dětí v MŠ se společnými akcemi rodičů a dětí „Barevné léto“ apod.

Spolupráce s rodiči: společné akce i společné soutěže rodičů a dětí: „Mámo, táto,pojď si hrát…………

Spolupráce s odborníky:

* s pediatry v Novém Bydžově

* Pedagogicko-psychologickou poradnou v HK

* Speciálně pedagogickými centry – v HK, Jánských Lázních

* Očními lékaři v Novém Bydžově, Hořicích, HK

- Bližší informace na webu školy:

www.mssloupno.cz