Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Mateřská škola Sloupno

Fotografie ze společných akcí MŠ

ROČNÍ PROJEKT MŠ SLOUPNO

BAREVNÝ ROK S PASTELKOU

DLOUHODOBÉ CÍLE:
Porozumění druhým ( chápat a naslouchat potřebám druhého)
Aktivní přístup (zapojovat se do společných činností)
Soudržnost (být přátelský, učit se laskavosti)
Tolerance k ostatním (naslouchat druhým a snažit se je pochopit)
Estetické cítění (vnímat prostředí okolo sebe)
Láska k přírodě (poznávat a chránit přírodu)
Kamarádství (navazovat vztahy a rozvíjet tyto vztahy)
Asertivita (dokázat ve slučnosti prosadit svůj názor)

V letošním školním roce je pro nás všechny velmi důležité motto:
“… Předpokladem dobrých vtahů je vzájemná důvěra…”,
proto i my budeme vycházet ze vzájemné důvěry nejen mezi dětmi, učitel – dítě, dítě – učitel, ale hlavně z důvěry rodič – učitel, učitel – rodič, rodič – škola………
I nadále ale budeme pracovat v duchu základních priorit naší mateřské školy:
“…Každý jsme jiný, ale všichni budeme šťastní….”

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Zápis bude probíhat od 1.2.2010 do 31.3.2010

INFORMACE OHLEDNĚ VAŘENÍ PRO MÍSTNÍ DŮCHODCE
Místní důchodci mají možnost odebírat obědy v mateřské škole v čase od 11,00 do 11,15 hodin. Cena oběda je 36,- Kč ( z toho 4,- Kč přispívá obec)

Charakteristika školy

Mateřská škola je trojtřídní.

I. třída – speciální pro děti s kombinovaným postižením
II. třída – speciální pro děti se zrakovým postižením
III. třída – běžná (pro děti zdravé od 2 do 5 let věku)

Již 10 let se zde velmi osvědčila forma tzv. „obrácené integrace‘‘, kde do speciálních tříd integrujeme zdravé děti předškolního věku. Pro menší počet dětí ve speciálních třídách jsou předškolní děti intenzivněji připravovány na vstup do základního školství.

Mateřskou školou od roku 1993 prošla řada dětí s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým i zrakovým postižením a my jsme pyšni na to, že jsme jim mohli v začátcích pomoci. Tato práce naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život!!!

Ve speciální třídě pro zrakově postižené děti se zaměřujeme na léčbu šilhavosti a tupozrakosti – s dětmi pracuje speciální pedagog + ortoptistka.
Ve speciální třídě pro děti s více vadami se zaměřujeme na všestranný rozvoj každého dítěte, synergeticko reflexní terapii, míčkování, relaxací v masážním bazénu, logopedické vady………

Motto školy: „každý jsme jiný, ale všichni budeme šťastní………“

Mateřská škola, Sloupno

Celkový počet dětí: 49 dětí (z toho 20 dětí ze Sloupna, 29 dětí z širokého okolí Novobydžovsko).
Počet zaměstnanců: 12
Projekt školy:výchovně vzdělaní proces probíhá na základně školního vzdělávacího programu:„OBJEVUJEME SVĚT“.

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Tauchmanová

Nadstandardy školy:
* Kroužky:
- Anglického jazyka
- „Šikulové“ – kroužek výtvarně-pracovní
- „Rošťáci“ – kroužek tanečně-pohybový
- „Flétnička“
- „Judo“
- „Jóga“
* Logopedie – zaměřujeme se na prevenci logopedických vad – formou jazykových chvilek, individuální logopedie
* plavecká výuka
* školy v přírodě
* exkurze, výlety
* kulturní akce – divadla, kina
* ekologická výchova
* turistické akce - „Putování se zvířátky“
* spaní dětí v MŠ se společnými akcemi rodičů a dětí „Květinové léto“ apod.

Spolupráce s rodiči: společné akce i společné soutěže rodičů a dětí: „Mámo, táto,pojď si hrát…………

Spolupráce s odborníky:
* s pediatry v Novém Bydžově
* Pedagogicko-psychologickou poradnou v HK
* Speciálně pedagogickými centry – v HK, Jánských Lázních
* Očními lékaři v Novém Bydžově, Hořicích, HK

Každoročně se pořádají ve spolupráci s obecním úřadem a místním hasičským sborem:
* Mikulášská nadílka
* Maškarní karneval
* Oslava Dne dětí
* Drakiáda
* Oslava čarodejnic

Mateřská škola přidružuje:
Školní jídelnu, která vaří pro mateřskou školu + pro místní důchodce a cizí strávníky.