Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 9. 2018

… se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 od 18 hod

v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Všichni jste srdečně zváni.

Bližší informace o programu najdete - ZDE.

“Nedostatečně identifikovaný vlastník.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 6. 9. 2018

… seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem , které se nacházejí na území obce Sloupno najdete pod níže uvedeným odkazem.

Pozemky v katastru obce Sloupno.

Odkaz na stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vyvěšeno:  6. 9. 2018

Sejmuto:  31. 12. 2018

“ČEZ - upozornění.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 4. 9. 2018

… k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

Bližší informace najdete ZDE.

Vyvěšeno: 4. 9. 2018

Sejmuto: 15. 11. 2018

“Dotazník - plánování v oblasti vod.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 3. 8. 2018

Vážení spoluobčané,

v současné době probíhá diskuse o tvorbě nové koncepce péče o povrchovou vodu ve všech podobách (řeky, rybníky, poldry apod.)  Pokud  máte zájem, je možné se do této debaty zapojit vyplněním dotazníku, který otevřete následujícím odkazem:

Dotazník pro občany:

Dotazník najdete pod tímto odkazem.

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 20. 6. 2018

… se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018

od 18hod v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Bližší informace o programu najdete - ZDE.

“Změny ve vydávání občanek a pasů.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 6. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, platné od 1.7.2018.

“DSO Pocidlinsko - atuální stav.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 5. 2018

… k 21. 5. 2018

Bližší informace najdete zde.

“Královéhradecká provozní-vyúčtování 2017.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 2. 5. 2018

Vyúčtování ceny vodného a stočného 2017.

Bližší informace najdete zde.

“Schválený závěrečný účet obce Sloupno za rok 2017.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete níže:

0) Schválený závěrečný účet - Obec Sloupno 2017.

1) FIN12-2017-Sloupno

2) Rozvaha12-2017-Sloupno

3) Výkaz zisku a ztráty 12-2017 Sloupno

4) Příloha 12-2017-Sloupno

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ: 00653411 za rok 2017

6) Rozvaha MŠ Sloupno 2017

7) Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloupno 2017

8) Příloha MŠ Sloupno-2017

9) MŠ Sloupno-finanční vypořádaní dotací 2017

Vyvěšeno:  26. 4. 2018

Sejmuto:    30. 6. 2019

“Rozpočtové opatření č.09/2018.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 26. 4. 2018

Bližší informace najdete zde.

Vyvěšeno: 26. 4. 2018

Sejmuto:  28. 2. 2019