Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Příloha 12/2020 - Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 3. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 1.3.2021

Sejmuto: 31.3.2021

“Výkaz zisku a ztráty 12/2020 - Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 3. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 1.3.2021

Sejmuto: 31.3.2021

“Rozvaha 12/2020 - Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 3. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 1 3. 2021

Sejmuto: 31. 3. 2021

“FIN 12/2020 - Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 3. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 1. 3. 2021

Sejmuto: 31. 3. 2021

“Návrh - závěrečný účet obce Sloupno za rok 2020.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 1. 3. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 1. 3. 2021

Sejmuto: 31. 3. 2021

“Oznámení záměru - Směny nemovitostí - pozemků.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 19. 2. 2021

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 19.2.2021

Sejmuto: 18.3.2021

“Poplatky za popelnici a psa - 2021.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 5. 2. 2021

“Daň z nemovitosti a silniční daň - termín do 31. 3. 2021.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 13. 1. 2021

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid 19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Bližší informace najdete - ZDE.

Vyvěšeno: 8. 1. 2021

Sejmuto: 1. 6. 2021

“Tříkrálová sbírka do 24. ledna - ONLINE.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 11. 1. 2021

Sbírku můžete podpořit odesláním daru

na účet 66008822/0800, VS 77705007 (variabilní symbol je důležitý pro specifikaci - Oblastní charity Hradec Králové).

Zveřejněno: 11. 1. 2021

“Usnesení vlády ČR.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 23. 12. 2020

Čáskta 242/2020
… ze dne 23. prosince 2020

Bližší informace najdete - ZDE.