Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Zámecké vinobraní 2017.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 9. 2017

Ochutnávka vín i burčáku ze dvou rodinných vinařství:

www.vinarstvi-knourek.cz

www.psovsky.cz

K poslechu i tanci zahraje:

www.hradeckacm.cz

“Lampionový průvod 2017.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 9. 2017

“I. světová válka - výzva.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 18. 9. 2017

V roce 2018 bude sté výročí vzniku Československa,

které si chceme připomenout na zámku ve Sloupně.

Pokud máte fotografii, pohled, historku, zajímavý příběh nebo nějakou další vzpomínku na dědu, pradědu či další legionáře v období I. světové války nebo po válce a souhlasíte s jejím vystavením.

Kopie zajistí Draštík Pavel

Email: drastik@iol.cz

Tel.: 604317275

Fotografie a dokumenty je třeba předložit nejdéle do 20. února 2018

Budou vystaveny kopie fotografií a dokumentů.

“Memoriál M. Kulicha 2017 - FOTKY.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 13. 9. 2017

Všechna fota najdete pod tímto odkazem.

Fotky z koncertu skupiny Řemen najdete zde.

“Změna ordinační doby dětské lékařské pohotovosti.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 25. 8. 2017

Změny ordinační doby dětské pohotovosti v Novém Bydžově.

Od 1.9.2017 dojde ke změně ordinační doby dětské lékařské pohotovosti v N.Bydžově. I nadále bude pohotovost provozována o sobotách, nedělích a svátcích, ale ve zkráceném režimu, vždy od 8 do 12 hodin.

Ke zkvalitnění této služby přispěje nově i přítomnost dětské sestry v ordinaci a nový přístroj na měření C reaktivního proteinu ( ukazatele zánětu), který lze změřit rychle a bez odběru žilní krve. Tím je lékaři umožněno, rychleji, snadněji a správně se rozhodnout o další léčbě. Tento přistroj bude zakoupen z laskavé dotace Města Nový Bydžov, za což velmi děkujeme za nás zdravotníky i za občany.

Je snahou nás všech, jak vedení Oblastní nemocnice a.s, tak i vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Města Nový Bydžov, aby tato služba byla pro naše občany nadále provozována a zachována i v době, kdy se potýkáme s velkými personálními problémy stran nedostatku zdravotníků, ale i se situací ekonomickou . Provozování lékařské pohotovosti není v žádném případě výdělečnou činností, musí být naopak dotováno dalšími činnostmi nemocnice. Tím více nás těší, že se nám zatím daří pohotovost pro děti zachovat. Velké poděkování patří paní primářce, MUDr. Heleně Šafaříkové, která se velkou mírou podílí na organizaci a chodu pohotovosti, i všem ostatním zúčastněným kolegům lékařům a sestrám. Doufejme, že naše společné úsilí bude fungovat co nejdéle, ke spokojenosti občanů i nás zdravotníků.

V N.Bydžově 24.8.2017, dr.Kolářová

Info zde.

“Závěrečný účet Obce Sloupno za rok 2016.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 30. 6. 2017

Jednotlivé položky, jako:

Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2016

1) Obec Sloupno FIN 12-2016

2) Obec Sloupno Rozvaha 12-2016

3) Obec Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12- 2016

4) Obec Sloupno Příloha 12-2016

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČ 00653411

6) MŠ Sloupno Rozvaha 12-2016

7) MŠ Sloupno Výkaz zisku a ztráty 12-2016

8) MŠ Sloupno Příloha 12-2016

… najdete pod níže uvedeným odkazem.

Bližší informace najdete pod tímto odkazem.

Zveřejněno:   30. 6. 2017

Sejmuto:

“Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 14. 6. 2017

… se koná

!!!  v pátek 23. června 2017  !!!

od 18.00 hod

v zasedací místnosti OÚ Sloupno.

Bližší informace o programu zasedání najdete zde.

“Rozpočtové opatření č. 5-2017 Sloupno.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 31. 5. 2017

Bližší informace najdete zde.

Vyvěšeno: 31. 5. 2017

“Oslava dne dětí - fotky.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 29. 5. 2017

V neděli dne 28. května 2017 proběhla na hřišti za školkou již tradiční oslava dne dětí. Pro letošní rok oslava proběhla v duchu bezpečnosti. Fotky z krásného slunečného dne můžete najít pod níže uvedeným odkazem:

Fotky z dětského dne si prohlédnete - ZDE.

“Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko - schválené dokumenty.”

Vložil/a administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 27. 5. 2017

Bližší informace o schválených dokumentech a možnost si je prostudovat najdete pod tímto odkazem.