Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Tříkrálová sbírka do 24. ledna - ONLINE.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 11. 1. 2021

Sbírku můžete podpořit odesláním daru

na účet 66008822/0800, VS 77705007 (variabilní symbol je důležitý pro specifikaci - Oblastní charity Hradec Králové).

Zveřejněno: 11. 1. 2021