Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Návrh - Závěrečný účet obce Sloupno za rok 2019.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 12. 5. 2020

0) Návrh Závěrečný účet - Obec Sloupno 2019

1) FIN 12/2019 - Obec Sloupno

2) Rozvaha 12/2019 - Obec Sloupno

3) Výkaz zisku a ztráty 12/2019 - Obec Sloupno

4) Příloha 12/2019 - Obec Sloupno

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno za rok 2019

6) Rozvaha MŠ Sloupno 2019

7) Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloupno 2019

8) Příloha MŠ Sloupno 2019

9) Finanční vypořádání s KÚ KHK MŠ Sloupno 2019

Vyvěšeno: 12. 05. 2020

Sejmuto:  30. 06. 2020