Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Kontejner na nadměrný domovní odpad.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 8. 5. 2018

… jako jsou koberce, linolea, plastový nábytek, … atd. Do kontejneru NEPATŘÍ  NEBEZPEČNÝ ODPAD:  barvy, laky, ropné produkty, pneumatiky, jedy, atd. Domovní odpad dřevěný, kovový, elektr. spotřebiče, sklo prosím umístěte do kontejnerů k tomu určených na sběrném místě za obecním úřadem. Děkujeme.

Kontejner bude přistaven v sobotu 12.  května 2018

od 9 - 10h  u obecního úřadu.

Děkujeme za dodržení pravidel.