Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

“Návrh závěrečného účtu obce Sloupno za rok 2017.”

Vložil administrator /obec@sloupno.cz/ ~ dne 6. 4. 2018

Bližší informace najdete pod jednotlivými odkazy níže:

Závěrečný účet obce Sloupno 2017

1) FIN12-2017 - Sloupno

2) Rozvaha 12-2017 - Sloupno

3) Výkaz zisku a ztráty 12-2017- Sloupno

4) Příloha 12-2017 - Sloupno

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sloupno, IČO0653411 za rok 2017

6) Rozvaha MŠ Sloupno 2017

7) Výkaz zisku a ztráty MŠ Sloupno 2017

8) Příloha MŠ Sloupno 2017

9) MŠ Sloupno - finanční vypořádání dotací 2017

Vyvěšeno: 6. 4. 2018

Sejmuto: 26. 4. 2018